Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

Thứ bảy - 27/03/2021 14:25
Đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ như thế nào để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí? USPTO Mỹ có yêu cầu đặc biệt như thế nào về việc sử dụng nhãn hiệu? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về thủ tục, quy trình, điều kiện đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ.
Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ
Hoa Kỳ là một trong những cường quốc lớn mạnh nhất trên thế giới. Chính vì vậy, rất nhiều doanh nghiệp với niềm tin, hi vọng vào “American Dream” đã tràn về quốc gia này với hi vọng đổi đời và có một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, bất kì sự thành công nào đều phải có một nền móng vững chắc làm cơ sở. Qua đó, một trong những yếu tố quan trọng nhất doanh nghiệp cần phải biết trước khi tiến vào Hoa Kỳ là tìm hiểu về những lưu ý về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ.

Lưu ý về việc đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ (Hoa Kỳ)

Ai có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ)?

Bất kỳ tổ chức nào có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức nào sử dụng nhãn hiệu hoặc thực sự có ý định sử dụng một nhãn hiệu đều có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó.

Những gì có thể và không thể được bảo vệ khi đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ)?

Với một số ngoại lệ nhất định, bất kỳ ký tự riêng biệt, biểu tượng, hình ảnh hoặc sự kết hợp của chúng đều có thể được đăng ký với Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) hoặc được bảo vệ bởi thông luật mà không cần đăng ký. Ngoài ra, một số hình dạng sản phẩm, bao bì, khẩu hiệu, màu sắc, âm thanh, mùi thơm, hương vị và những thứ phi trực quan khác đều có thể được đăng ký hoặc bảo hộ.
Quyền đối với nhãn hiệu có thể được thành lập kể cả khi không đăng ký hay không?

Câu trả lời là có. Một nhãn hiệu chưa đăng ký nhưng hợp lệ (còn được gọi là nhãn hiệu thông luật) có thể được bảo hộ theo mục 43 của Đạo luật Lanham (mục 1125 của 15 USC). Tuy nhiên, các quyền đối với nhãn hiệu chưa đăng ký thường bị giới hạn về mặt địa lý đối với các khu vực mà nhãn hiệu được sử dụng hoặc được người tiêu dùng nhận biết. Không giống như các nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu chưa đăng ký không được coi là hợp lệ. Để bảo hộ nhãn hiệu chưa đăng ký, chủ thể quyền phải chứng minh rằng mình sở hữu nhãn hiệu hợp lệ.

Các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài

Một nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài có thể được bảo hộ ngay cả khi chúng không được sử dụng trong nước không? Nếu có thì có phải nhãn hiệu nước ngoài đó phải được biết đến rộng rãi ở trong nước không? Bằng chứng cần phải có là gì? Nhãn hiệu này sẽ có sự bảo hộ gì?

Một nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ rộng rãi hơn các nhãn hiệu không nổi tiếng. Tuy nhiên, luật pháp Hoa Kỳ nói chung không bảo vệ các nhãn hiệu nổi tiếng và được nhiều người biết đến (vì cụm từ được sử dụng trong các khuyến nghị chung của WIPO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới) về việc bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng) hoặc các nhãn hiệu không được sử dụng ở Hoa Kỳ.

Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ)

Lợi ích của việc đăng ký là gì?

Đăng ký chính là bằng chứng chứng minh cho hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng ký và quyền ưu tiên ở cấp quốc gia tính đến ngày nộp đơn. Nó cũng đóng vai trò như một thông báo về việc xác nhận quyền sở hữu của người đăng ký. Chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký có thể:

    Sử dụng ký hiệu ®;

    Bảo vệ nhãn hiệu của mình tại toà án liên bang;

    Tiếp cận các biện pháp khắc phục nhất định (đặc biệt là những biện pháp chống hàng giả);

    Sử dụng đăng ký của Hoa Kỳ làm cơ sở cho các đơn đăng ký ở nước ngoài.

Tài liệu và thủ tục nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ)

Cần những tài liệu gì để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu? Những quy tắc nào chi phối việc trình bày nhãn hiệu trong đơn đăng ký? Nộp hồ sơ trực tuyến có được không? Việc tiến hành tra cứu nhãn hiệu là tuỳ chọn hay bắt buộc trước khi nộp đơn? Nếu có, thủ tục và lệ phí áp dụng như thế nào?

Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Mỹ bao gồm những thông tin sau:

    Tên, địa chỉ, đơn vị pháp lý và địa chỉ email của người nộp đơn;
    Chữ ký hoặc xác minh của người nộp đơn;
    Danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ;
    Hình ảnh của nhãn hiệu;
    Mô tả nhãn hiệu;
    Bằng chứng thanh toán lệ phí nộp đơn.

Nếu người nộp đơn sử dụng đơn với mục đích thương mại thì đơn đó phải bao gồm:

    Tuyên bố về việc sử dụng nhãn hiệu cho mục đích thương mại đã được xác minh;
    Ngày sử dụng đầu tiên;
    Ngày sử dụng đầu tiên với mục đích thương mại;
    Bằng chứng chỉ ra rằng nhãn hiệu được sử dụng trong mỗi nhóm được sử dụng cho ít nhất một loại hàng hóa hoặc dịch vụ. Các bằng chứng hiển thị việc sử dụng nhãn hiệu trên trang web phải bao gồm URL và ngày truy cập hoặc in.

Lưu ý:

    Có một số trường hợp ngoại lệ cực kì hiếm yêu cầu tất cả các đơn đều phải được nộp bằng hình thức điện tử.

    Nếu người nộp đơn dựa trên mục đích thực sự là sử dụng nhãn hiệu trong thương mại Hoa Kỳ, thì đơn đó phải bao gồm một tuyên bố đã được xác minh. Theo Công ước Paris, đơn yêu cầu quyền ưu tiên của đơn nước ngoài phải xác định đơn đăng ký hoặc đăng ký nước xuất xứ và xác minh ý định thực sự của người nộp đơn trong việc sử dụng nhãn hiệu trong thương mại Hoa Kỳ. Việc đăng ký theo Nghị định thư Madrid phải tuân thủ các yêu cầu do WIPO thiết lập, bao gồm việc nộp mẫu MM 18 (Tuyên bố ý định sử dụng nhãn hiệu: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) và một tuyên bố đã được xác minh xác nhận ý định thực sự của người nộp đơn sử dụng nhãn hiệu ở Hoa Kỳ.

    Người nộp đơn không cần phải thực hiện tra cứu trước khi nộp đơn.
    Người nộp đơn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ phải nhờ luật sư nhãn hiệu người Mỹ để nộp đơn cho họ. Những người nộp đơn không có luật sư Hoa Kỳ có sáu tháng để thuê một luật sư. Mặc dù đơn sẽ giữ nguyên ngày nộp đơn, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ sẽ không xử lý đơn cho đến khi người nộp đơn xác định được luật sư được cấp phép của Hoa Kỳ.

Khung thời gian và chi phí đăng ký đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ)
Thông thường mất bao lâu để đăng ký nhãn hiệu và chi phí thường là bao nhiêu? Khi nào thì nhãn hiệu đăng ký sẽ có hiệu lực? Những trường hợp nào sẽ làm gia tăng thời gian và chi phí ước tính để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và hoàn tất việc đăng ký?

Nếu không có vấn đề cơ bản nào phát sinh trong quá trình thẩm định, văn bằng bảo hộ có thể được cấp trong vòng chín tháng kể từ ngày nộp đơn.

Hệ thống Đăng ký Nhãn hiệu Điện tử (TEAS) giảm phí đăng ký xuống còn US $ 275 cho mỗi nhóm và yêu cầu người nộp đơn phải:

    Chỉ chấp nhận email tương ứng từ USPTO;
    Nộp một số hồ sơ bắt buộc theo hình thức điện tử.

Phí đăng ký TEAS Plus là US $ 225 cho mỗi nhóm và yêu cầu người nộp đơn phải:

    Nộp một đơn đăng ký đầy đủ;
    Sử dụng ngôn ngữ của Sổ tay Nhận dạng đã được USPTO phê duyệt để mô tả hàng hóa và dịch vụ;
    Thanh toán cho tất cả các mục tại thời điểm nộp hồ sơ;
    Nộp hồ sơ điện tử;
    Chỉ nhận liên lạc qua email.

USPTO có thể sửa đổi các tỷ lệ này và có thể tăng (hoặc giảm) các tỷ lệ theo quyết định của mình.

USPTO không còn chấp nhận các đơn đăng ký trên giấy.

Nhãn hiệu được đăng ký sẽ có hiệu lực kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, tại thời điểm đăng ký, hầu hết các quyền do cơ quan đăng ký cấp sẽ được tính là có hiệu lực kể từ ngày nộp đơn.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải chú ý đến các lưu ý về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu ở Hoa Kỳ để có thể nắm bắt được những thay đổi mới nhất của USPTO và từ đó, điều chỉnh chiến lược đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ của mình.

Hệ thống phân loại nhãn hiệu

Hệ thống phân loại nào được áp dụng, và hệ thống này có gì khác với Hệ thống phân loại quốc tế về mặt hàng hóa và dịch vụ có thể được yêu cầu? Đơn đăng ký nhiều nhóm có sẵn không và chi phí tiết kiệm ước tính là bao nhiêu?

Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) tuân theo Hệ thống phân loại quốc tế.

Đơn đăng ký nhiều nhóm đã có mẫu sẵn. Phí đăng ký tại USPTO sẽ không được giảm khi đăng ký theo đơn này.

Thủ tục tra cứu nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ)

Cơ quan đăng ký nhãn hiệu tuân theo thủ tục gì khi xác định có cấp đăng ký hay không? Các đơn đăng ký có được kiểm tra xem có xung đột tiềm ẩn với các nhãn hiệu khác không? Thư đồng ý có được chấp nhận để chống lại sự phản đối dựa trên nhãn hiệu của bên thứ ba không? Người nộp đơn có thể phản hồi các từ chối của cơ quan đăng ký nhãn hiệu không?

Thẩm định viên của USPTO sẽ xem xét đơn đăng ký về tính đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu về đăng ký, cũng như các xung đột tiềm ẩn với các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc đang chờ xử lý khác. USPTO sẽ xem xét một thỏa thuận đồng ý giữa các bên, nhưng thỏa thuận này phải giải thích lý do tại sao khó có sự nhầm lẫn và bao gồm cả các bước các bên sẽ thực hiện nếu xảy ra sự nhầm lẫn. Chỉ một lá thư đồng ý là không đủ.

Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được thẩm định viên xem xét trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn. Người nộp đơn có thể phản hồi và giải quyết mọi phản đối. Nếu không có sự phản đối nào, thẩm định viên có thể liên hệ với người nộp đơn (hoặc luật sư của họ) qua điện thoại hoặc email.

Sử dụng và đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ)

Việc sử dụng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ có phải được yêu cầu trước khi cấp hoặc phát hành đăng ký không? Có phải nộp bằng chứng sử dụng không? Cơ quan đăng ký nước ngoài có được cấp bất kỳ quyền ưu tiên nào không? Nếu đơn đăng ký được cấp mà không sử dụng, thì thời hạn nào mà việc sử dụng nhãn hiệu buộc phải bắt đầu, dẫu là để duy trì đăng ký hoặc để chống lại các khiếu nại của bên thứ ba với lý do không sử dụng không?

Hoa Kỳ tham gia Công ước Paris, và trong điều 44 của Luật Nhãn hiệu Mỹ (Lanham Act) cho phép việc đăng ký của các nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc đăng ký tại một nước thành viên của Công ước Paris. Nói chung, quyền sở hữu đăng ký nhãn hiệu quốc tế không thể chống lại sự từ chối đơn đăng ký hoặc ủng hộ hành động thực thi chống lại hành vi vi phạm sử dụng ở Hoa Kỳ.

Dán nhãn hàng hóa

Những từ hoặc ký hiệu nào có thể được sử dụng để chứng tỏ việc sử dụng hoặc đăng ký nhãn hiệu? Có bắt buộc phải dán nhãn hiệu không? Lợi ích của việc sử dụng và rủi ro của việc không sử dụng những từ hoặc ký hiệu đó là gì?

Tất cả các chủ sở hữu nhãn hiệu đều có thể sử dụng biểu tượng ™ để chứng minh quyền đối với nhãn hiệu, bất kể nhãn hiệu của họ đã được đăng ký hay chưa.

Biểu tượng ® chỉ nên được sử dụng với các nhãn hiệu được đăng ký (và không áp dụng đối với đơn đăng ký).

Việc dán nhãn là không bắt buộc. Tuy nhiên,việc dán nhãn được khuyến nghị thực hiện để cung cấp thông báo về quyền và đảm bảo việc sử dụng nhãn hiệu phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng quyền đối với nhãn hiệu. Việc người đăng ký liên bang không sử dụng ký hiệu ® có thể làm giảm khoản tiền hỗ trợ có sẵn nhằm bảo vệ nhãn hiệu đã đăng ký.

Kháng cáo sự từ chối của một đơn đăng ký

Có thủ tục kháng cáo nếu đơn bị từ chối không?

Câu trả lời là có. Những người nộp đơn không thành công có thể khiếu nại lên Hội đồng xét xử và kháng nghị về nhãn hiệu (TTAB) bằng cách gửi thông báo kháng nghị và trả phí cần thiết trong vòng sáu tháng kể từ ngày bị từ chối cuối cùng. Thông báo kháng nghị phải được gửi qua Hệ thống Điện tử cho Thử nghiệm và Kháng nghị về Nhãn hiệu (ESTTA). Người nộp đơn phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 60 ngày kể từ ngày kháng cáo. Thẩm định viên sẽ có trách nhiệm phản hồi, và người nộp đơn sau đó có thể gửi một bản tóm tắt ngắn gọn. Người nộp đơn nếu không hài lòng với quyết định của TTAB có thể khiếu nại lên Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho Liên bang hoặc lên Tòa án khu vực Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của Virginia.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ)

Các đơn đăng ký có được công khai để phản đối? Bên thứ ba có thể phản đối đơn đăng ký trước khi đăng ký hoặc yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu sau khi đăng ký không? Căn cứ để phản đối là gì, và các thủ tục là gì? Chủ sở hữu thương hiệu có thể phản đối một đơn đăng ký với dụng ý xấu cho nhãn hiệu của mình trong một khu vực tài phán mà nhãn hiệu đó không được bảo hộ không? Chi phí cụ thể liên quan đến sự phản đối của bên thứ ba hoặc thủ tục hủy bỏ là gì?

Đúng. Luật pháp Hoa Kỳ cho phép ‘bất kỳ người nào tin rằng họ đang hoặc sẽ bị thiệt hại do việc đăng ký nhãn hiệu đó’ có quyền phản đối đơn đăng ký. Yêu cầu duy nhất là về các cáo buộc rằng nó phải thể hiện sự quan tâm thực sự đến kết quả của thủ tục tố tụng.

Các lý do phản đối bao gồm:

    Do người nộp đơn không tuân thủ các yêu cầu về đăng ký;
    Nhãn hiệu đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức gây nhẫm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn.

Khi được đưa ra trước công chúng, bên phản đối sẽ có 30 ngày để phản đối hoặc yêu cầu gia hạn thời gian phản đối. Thời hạn có thể được gia hạn lên đến 90 ngày mà không cần sự đồng ý của người nộp đơn và thêm 60 ngày nếu có sự đồng ý. Các ý kiến ​​phản đối được điều chỉnh bởi Luật Nhãn hiệu Mỹ (Lanham Act), Quy tắc về nhãn hiệu (Phần 2 và 7, Điều 37 của Bộ luật Quy định Liên bang) và Sổ tay hướng dẫn thủ tục của TTAB.

Lưu ý về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu ở Hoa Kỳ.

Quy tắc về nhãn hiệu bao gồm khung thời gian cho giai đoạn khám phá, giai đoạn làm chứng và lịch trình tóm tắt. Lịch trình tiêu chuẩn đặt ra thời hạn cuối cùng là 550 ngày sau khi có thông báo phản đối. TTAB thường đưa ra quyết định trong vòng tám tháng kể từ khi nộp bản tóm tắt. Các bên có thể đồng ý đưa ra một lịch trình giải quyết đơn nhanh hơn.

Bên thua kiện, trong giai đoạn phản đối, có thể kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho Liên bang hoặc Tòa án Quận liên bang có thẩm quyền đối với các bên. Các kháng nghị lên Tòa án Liên bang được điều chỉnh bởi Quy tắc của Tòa án Liên bang, còn các kháng cáo lên Tòa án Quận liên bang được điều chỉnh bởi Quy tắc Tố tụng Dân sự Liên bang. Sổ tay hướng dẫn thủ tục của TTAB bao gồm các yêu cầu và thời hạn nộp đơn kháng cáo. Các bên thường có 60 ngày kể từ khi có quyết định kháng cáo. Nếu một bên kháng cáo lên Liên bang, bên còn lại có 20 ngày để lựa chọn xem xét quyết định bằng hành động dân sự.

Việc đăng ký có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Bên phản đối phải chứng minh rằng việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký đã bị ngừng với ý định không tiếp tục sử dụng. Không sử dụng trong ba năm liên tiếp sẽ là bằng chứng ban đầu cho việc hủy bỏ. Thủ tục hủy bỏ do không sử dụng được thực hiện giống như thủ tục hủy bỏ vì lý do khác.

Nếu đăng ký chưa quá 5 năm, nó có thể bị hủy bỏ vì các lý do sau:

    Vì bất kỳ lý do gì đã ngăn cản việc phát hành của nó ngay từ đầu; hoặc
    Bởi vì việc tiếp tục đăng ký nhãn hiệu có khả năng làm giảm khả năng phân biệt nhãn hiệu nổi tiếng của người dùng trước đó.

Nếu đăng ký đã qua 5 năm, các lý do hủy bỏ sẽ được thu hẹp lại như sau:

    Nhãn hiệu đăng ký được mua hoặc duy trì thông qua hành vi gian lận;
    Nhãn hiệu đã đăng ký đã trở nên chung chung/có chức năng/không còn được sử dụng;

    Kể từ ngày đăng ký, nhãn hiệu đã đăng ký: Có khả năng gây nhầm lẫn/Có tính liên tưởng sai về mối liên hệ với một người, tổ chức, tín ngưỡng hoặc biểu tượng quốc gia/Bao gồm cờ, quốc huy hoặc phù hiệu khác của Hoa Kỳ, bất kỳ tiểu bang hoặc thành phố hoặc quốc gia nước ngoài nào/Bao gồm tên, ảnh chân dung hoặc chữ ký xác nhận của một cá nhân cụ thể (trừ khi có sự đồng ý) hoặc tên, chữ ký hoặc chân dung của một Tổng thống Hoa Kỳ đã qua đời, vợ góa của họ (trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản);

    Nhãn hiệu đã đăng ký đã được sử dụng để xuyên tạc nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ mà nó được sử dụng;

    Nếu là nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu đã đăng ký bị sử dụng như một nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ.

Bất kỳ người nào tin rằng họ sẽ bị thiệt hại do việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của bên khác có thể nộp đơn yêu cầu hủy bỏ việc hủy bỏ.

Hành động hủy bỏ được bắt đầu bằng cách nộp đơn yêu cầu hủy bỏ cùng với việc thanh toán lệ phí bắt buộc với TTAB. Đơn khởi kiện phải được người khởi kiện hoặc luật sư của người khởi kiện đệ trình dưới dạng điện tử và ký tên (nhưng không được xác minh).

Một đơn kiến nghị phải bao gồm:

    Một bản báo cáo ngắn gọn và rõ ràng về lý do tại sao người khởi kiện tin rằng việc đăng ký gây ra thiệt hại; hoặc

    Các căn cứ để hủy bỏ.

Đơn kiến nghị chỉ cần đưa ra thông báo công bằng về cơ sở cho mỗi yêu cầu và không nên kèm theo bằng chứng. Tuy nhiên, hành vi gian lận này chính là cơ sở cho việc hủy bỏ phải được thực hiện một cách kỹ lưỡng.

TTAB sẽ gửi đơn yêu cầu cho người đăng ký và đặt thời hạn cho câu trả lời, điều tra, tiết lộ ban đầu của người đăng ký.

Quyết định cuối cùng của TTAB có thể bị kháng nghị lên Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ đối với Tòa án liên bang hoặc tòa án quận liên bang có thẩm quyền đối với các bên. Kháng nghị lên Tòa án Liên bang được điều chỉnh bởi Quy tắc của Tòa án Liên bang, trong khi kháng nghị lên tòa án quận liên bang được điều chỉnh bởi Quy tắc Tố tụng Dân sự Liên bang. Các yêu cầu thông báo và thời hạn nộp đơn kháng nghị có trong thủ tục của TTAB. Các bên thường có 60 ngày kể từ ngày ra quyết định kháng nghị. Nếu một bên kháng nghị lên Liên bang, bên không nộp đơn có 20 ngày để lựa chọn xem xét quyết định bằng tố tụng dân sự.

Hiệu lực và duy trì bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ)

Đăng ký có hiệu lực trong bao lâu và những gì cần thiết để duy trì đăng ký? Việc sử dụng nhãn hiệu có cần thiết để duy trì nhãn hiệu không? Nếu vậy thì cần phải có bằng chứng sử dụng nào?

Đăng ký nhãn hiệu có thể được duy trì vô thời hạn nếu chủ sở hữu nộp các tài liệu thích hợp và gia hạn nhãn hiệu đúng hạn. Chủ sở hữu phải nộp cả bản tuyên bố sử dụng và mẫu cho thấy việc sử dụng nhãn hiệu hiện tại trong thương mại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ năm thứ 5 đến thứ 6 của thời hạn đăng ký. Nhãn hiệu có thể được gia hạn đăng ký trước năm thứ 10 của thời hạn đăng ký và cứ sau 10 năm một lần, miễn là chủ sở hữu phải nộp một bản tuyên bố sử dụng và mẫu cho thấy việc sử dụng hiện tại của nhãn hiệu trong thương mại.

Từ bỏ đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục từ bỏ đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Nhãn hiệu đăng ký có thể được hủy bỏ bằng hình thức điện tử và không mất phí nộp đơn. Trừ khi việc đăng ký là người tiến hành thủ tục hủy bỏ trước TTAB, yêu cầu từ bỏ sẽ do Bộ phận Đăng ký của USPTO xử lý. Nếu việc từ bỏ đăng kí là đối tượng của thủ tục hủy bỏ, TTAB sẽ xử lý đơn từ bỏ.

Quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) liên quan

Các nhãn hiệu có thể được bảo hộ theo các quyền SHTT khác (ví dụ: bản quyền hoặc thiết kế) không?

Đúng. Trong một số trường hợp nhất định, luật bản quyền có thể bảo hộ các thiết kế, từ ngữ và âm thanh được sử dụng làm nhãn hiệu. Luật nhãn hiệu bảo hộ nhãn hiệu được sử dụng với hàng hoá hoặc dịch vụ; luật bản quyền bảo hộ các tác phẩm gốc có quyền tác giả cố định trong một phương tiện hữu hình. Mặc dù một từ đơn lẻ cũng có thể là một đối tượng được bảo hộ, nhưng theo luật bản quyền thì khả năng bảo hộ nó không cao.

Một khẩu hiệu hoặc một câu có thể được bảo hộ theo cả luật bản quyền và nhãn hiệu. Một sáng tác âm nhạc cũng có thể được bảo hộ theo cả luật bản quyền và nhãn hiệu nếu được sử dụng liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ, mặc dù luật nhãn hiệu sẽ không áp dụng nếu sản phẩm được liên kết với sáng tác đó là chính sáng tác đó.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể đảm bảo việc bảo hộ bao bì thương mại đối với hình thức của sản phẩm, bao bì hoặc hình dáng tổng thể của sản phẩm. Tính năng sản phẩm được xác nhận như bao bì thương mại chỉ có thể được bảo hộ nếu nó không có chức năng.

Một nhãn hiệu đủ điều kiện để bảo hộ trang phục thương mại cũng có thể nhận được sự bảo hộ theo bằng sáng chế thiết kế nếu nó là một thiết kế mới và có tính trang trí. Bằng sáng chế thiết kế bảo vệ các đặc điểm không có chức năng, không rõ ràng, có tính trang trí của một sản phẩm hoặc hộp đựng. Trong một số trường hợp, bằng sáng chế thiết kế có thể bảo vệ thiết kế chống lại sự giả mạo ngay cả khi khó có thể xảy ra nhầm lẫn do nhãn mác của các bên.

Quyền công khai cũng có thể có sẵn trong các trường hợp cụ thể. Một cá nhân giống nhau được sử dụng cùng với hàng hóa và dịch vụ và đã có được sự khác biệt để có thể được bảo vệ theo nguyên nhân tố tụng dựa trên tính cá nhân.

Nhãn hiệu trực tuyến và tên miền

Chế độ nào điều chỉnh việc bảo hộ nhãn hiệu trực tuyến và tên miền?

Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng chống lại sự lừa đảo qua mạng (15 USC mục 1125 (d)) bảo vệ chống lại việc chiếm đoạt nhãn hiệu trong tên miền. Việc này cung cấp một lí do dẫn đến hành động tố tụng chống lại một người mang những tính chất sau:

    Có ý định xấu để thu lợi từ nhãn hiệu của bên khác;

    Đăng ký, tham gia hoặc sử dụng tên miền giống hệt hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đó (hoặc, trong trường hợp là nhãn hiệu nổi tiếng, có khả năng làm loãng tính phân biệt của nhãn hiệu đó).

Quy chế loại trừ trách nhiệm pháp lý nếu người đăng ký có cơ sở hợp lý để tin rằng việc sử dụng là sử dụng hợp pháp hoặc hợp lý. Các biện pháp khắc phục bao gồm việc tịch thu hoặc hủy bỏ tên miền hoặc chuyển nhượng tên miền cho chủ sở hữu của nhãn hiệu.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Đăng kí tư vấn


Tư vấn

Kiến thức pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây